Louis 15 slaapkamer

Rolluikbureel

Pfaff naaimachine

Militaire rugsproeier

Noodbed

Internaatbed

Naoorlogse rugsproeier
Volledig gemaakt in koper
bevindt zich in zijn originele staat behandeld met camouflage groen
Inhoudend:
Tijdens de koude oorlog dienende voor nucleaire,biologische en chemische oorlogsvoering en later civiel gebruik